UNDERVISNING

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår som eneundervisning. Oftest vil første lektion handle om forventningsafstemning, en introduktion til Alexanderteknikkens teoretiske udgangspunkt, samt til alexanderarbejdet på stol og på briks. Et vigtigt element i undervisningen er en kommunikation af nye kropslige erfaringer, som skabes gennem både samtale og hands-on guiden. Som elev har man sit normale tøj på under hele forløbet og hver session tager udgangspunkt i ens aktuelle tilstand og ønsker.

KROPSPOSITIV ALEXANDERTEKNIK


Udgangspunktet for min undervisning er kropspositivt: uanset størrelse, kønsidentitet, kropsform, hudfarve, alder osv. skal du være velkommen her. Ens kropshistorie og kropslige udgangspunkt er meningsfuldt og skal respekteres - både af mig og min elev.

Kort sagt, det er dit kropsrum: dine ressourcer, dine kropshistorier, dine grænser.

 

MIN BAGGRUND

UDDANNELSE

Jeg er uddannet som Alexanderlærer hos Carsten Møller i 2016. Derudover har jeg en cand. mag i Historie og Filosofi/Videnskabsteori fra Roskilde Universitet, 2008, og en PhD i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, 2014.


ERHVERVSERFARING

Ud over alexanderteknikundervisning er jeg ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, dels på det sundhedsvidenskabelige fakultet, hvor jeg underviser medicinstuderende i medicinsk etik og videnskabsteori og underviser ph.d.-studerende i 'responsible conduct of research', dels på sociologi, hvor jeg underviser i køn og krop. Derudover er jeg redaktionssekretær på forskningstidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning, samt redaktør på tidsskriftet Gerontologi. Jeg har tidligere forsket og undervist i videnskabskommunikation og tværvidenskab, og har i en del år været tilknyttet Medicinsk Museion, i de sidste par år som gæsteforsker.


Jeg har som Alexandertekniklærer afholdt workshops for LGBT Danmark, dels for unge LGBT personer i Cafe Aura, dels for de frivillige på en uddannelsesdag.  Workshoppene havde forskellige temaer - kropsbevidsthed, selv og omverden, selvforsvar, afspænding, kropslige grænser - og kombinerede Alexanderteknik med Ki-Aikido teknikker.


TILLIDSPOSTER

Jeg er medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Lærere i Alexanderteknik (DFLAT), som er en underafdeling af den internationale forening for Alexandertekniklærere, som har base i England (STAT). DFLAT står bl.a. for kvalitetssikring af Alexandertekniklærer-uddannelsen og udbredelse af kendskab til Alexanderteknik i Danmark.

Derudover er jeg medlem af styregruppen i forskningsnetværket Nordic Network Gender, Body, Health, som fra forskellige faglige og tværfaglige vinkler (biologiske, sociale, kulturelle, historisek, fænomenologiske og politiske) søger at bidrage til en udvikling og dybere forståelse af emner relateret til køn, krop og sundhed.


ANDEN INFO

Jeg er feminist, anti-racist, og kropsaktivistisk i forhold til både aldring, kropsstørrelse og disability. Derudover spiller jeg trommer i et nærdødsmetalband. Jeg har planer om snart at anskaffe mig to kaniner sammen med min queer kæreste.


ANDRE SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til undervisningen eller andet på denne side er du velkommen til at kontakte mig enten pr. mail eller telefon, se under kontakt eller nederst på siden.

ALEXANDERTEKNIKLÆRER:

Morten Hillgaard Bülow


KONTAKT:

Telefon: +45 40782037

Email: mhbulow@ditkropsrum.dk

UNDERVISNINGSTIDER:

Onsdag og torsdag, eller weekend efter aftale


ADRESSE:

Center for Alexanderteknik, Sankt Knuds Vej 50, baghuset. Frederiksberg

Copyright @ All Rights Reserved